Portræt foto 750 kr

- 1 time een person eller et par
- studie eller lokation efter eget valg

- 5 billeder i printkvalitet
- mulighed for tilkøb af ekstra billeder

Produkt foto 750 kr

- 1 time per produkt
- studie eller lokation efter eget valg

- 5 billeder i aftalt format
- mulighed for tilkøb af ekstra billeder

Street og natur foto 750 kr

- 1 time
- emne og lokation efter eget aftale

- 5 billeder i printkvalitet
- mulighed for tilkøb af ekstra billeder

Scanning foto til fil

- scanning af papir foto til fil
- pris per foto 4 kr

Events

- bryllup
- konfirmation
- fødselsdag
- pris første 3 timer kr 3.500

 

 

 

Andet

- kontakt efter individuel aftale

Tilbud, pris og betalingsbetingelser

Kontakt mig for et tilbud og jeg vender hurtigt tilbage med en pris som dækker tid til forberedelse, selve fotograferingen og efterbehandling af billederne. Betalingen er inklusiv moms. Halvdelen betales ved booking og restbeløbet inden billeder leveres. Betaling via MobilePay på tlf. 42443070. Kørsel mod et mindre tillæg.

Reklamation og returnering

Der kan ikke reklameres på kvaliteten på billeder der efterfølgende bestilles hos eget valgt billedlaboratorie. Der er i sagens natur ingen returret på bestilte/købte digitale billeder. Skulle det ske at et billede ikke lever op til din forventning, tages dette om efter aftale.

 

Ophavsret og brugsret

Photodue har ophavsret og ejendomsret til både behandlede og ubehandlede billeder.
Som kunden har du brugsret på købte billeder, men må ikke videresælge disse til tredie person. Billeder kan efter aftale vises på Photodude's hjemmeside.
Link Retsinformation: Ophavsret 
Link Kulturministeriet: Ophavsret

Udvælgelse og levering af billeder

Udvælgelse og bestilling af billeder skal ske inden for 7 dage efter notifikation. Er udvælgelse ikke sket indenfor dette tidspunkt faktureres et gebyr på kr 300. Når billeder udvælges vil disse som udgangspunkt være påført et eventuelt vandmærke. Billeder leveres i digitalt og aftalt format via f.eks Wetransfer eller Pixieset. Billeder kan også leveres på et USB drev mod ekstra gebyr kr. 300.

Persondata

EU's databeskyttelsesregler General Data Protection Regulation (GDPR) blev vedtaget i 2018 og regulerer enkeltpersoners, virksomheders og organisationers behandling af personoplysninger om enkeltpersoner i EU. GDPR kaldes for Persondataforordningen her i landet.
For enhver foto opgave udfærdiges der en kontrakt som underskrives af begge parter, hvor betingelser om persondata fremgår. 
Ved underskrift  godkendes og accepteres bl.a. følgende: Originale billeder og kundens kontaktoplysninger opbevares af Photodude på en elektroniske enhed (f.eks computer eller ekstern disk) med angivelse af navn, mail samt dato for fotografering. Lagerenheden er sikret med kodeord. I tilfælde af tyveri, uretmæssig kopiering og bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag, kan ingen af kontraktens parter drages til ansvar for tredjemands misbrug af materiale. Billeder kan altid på forlangende blive slettet og slettes iøvrigt af Photodude senest 2 år efter foto optagelsen. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke om visning af dit billede på Photodude's hjemmeside skal dette ske via mail. Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet: Link